หลังจากที่รัฐบาลคลายมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด 19 ไปแล้ว ทุกคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติมากขึ้น สามารถถอดแมสได้ในพื้นที่โล่งแจ้ง แต่ใช่ว่าเชื้อโควิด 19 จะหมดไปจากโลกนี้แล้ว เรายังต้องระวังเชื้อโควิด 19 ให้ดี เพราะเรายังสามารถเป็นโควิด 19 ได้อยู่ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมีเทคนิคการไปช้อปปิ้งช่วงโควิด…