ศิลปะแห่งการฟังคืออะไร? การฟังเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญที่เราต้องการเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์  การฟังไม่ใช่แค่การได้ยินคำพูดของคนอื่นเท่านั้น มันเกี่ยวกับการเข้าใจข้อความและความรู้สึกของพวกเขาด้วย การฟังเป็นทักษะที่เราทุกคนมี แต่พวกเราหลายคนล้มเหลวในการให้เกียรติผู้พูด วิธีฝึกศิลปะการฟัง การเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่การทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ขัดจังหวะหรือเปลี่ยนหัวข้อของผู้พูด แต่มันเกี่ยวกับการเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสิ่งที่พวกเขากำลังพูดและสามารถพูดทวนสิ่งที่คุณได้ยินได้ วิธีที่ดีที่สุดในการฝึกศิลปะการฟังคือการถามคำถาม ย้อนประเด็นสำคัญหรือสรุปสิ่งที่พวกเขาพูด คุณยังสามารถทำให้แน่ใจว่าคุณกำลังผงกศีรษะแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วย แสดงความเห็นอกเห็นใจและสบตากับพวกเขาเมื่อพวกเขาพูดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือเคล็ดลับ…